Waldhäus'l e. V.

Koncepce

Koncepce

Náš tým pracuje podle daného KITA-konceptu, odpovídajícímu zásadám kompletní výchovy.

Všechny vychovatelky znají přednosti i slabosti všech dětí, protože při svých týmových schůzích se věnují stále aktuálním tématům organizace.Znát dobře děti je velmi důležité, abychom jak při ranní tak i odpolední službě mohli dobře reagovat na specifické potřeby jednotlivých dětí.

Existující nabídky externích odborníků jako ergotherapeutů, fyzioterapeutů a logopedů, kteří jednou týdně doplňují speciální nabídky, jsou v popředí pro děti se specifickými vadami, které jsme do našeho zařízení integrovali.

Děti mohou využít všech prostředků a pomůcek určených pro speciální výuku.
V našem domě dětí žije a učí se 55 dětí.

Pečuje se zde o tyto následující věkové skupiny:

  • 29 dětí ve věku od 3 – 6 let z toho 7 dětí je ve skupině nazývané „letní skupina"
  • 12 dětí vyžadujících zvláštní péči
  • 3 děti jeslového věku

Je možná dokonce péče o hostující dítě.
Hlavní snaha v interaktivní práci tkví v učení sociálních kompetencí například pomoc druhým a tolerance.

Různými projekty, doplňujícími život v našem dětském domě probíhajícími jak dopoledne, odpoledne, tak i o víkendu v našich prostorách i v prostorách „truhly objevů" a „truhly ježdění" jsou zárukou rozmarnosti všedního dne.

Jedná se o projekty, které byly uznány městskou správou, krajským úřadem, často dokonce saskou zemí.

Velkou roli hraje v dětském domě psychomotorika, která je pro svou funkčnost a celistvost důležitá pro lidské konání – obsahuje schopnost vnímání, hmatu a pohybu.

Pracuje s nástrojem „učební povídky" od M. Carr (novozélandská pedagožka).Tím se zabýváme vývojem úrovně jednotlivých dětí.

V dětském domě každoročně probíhají jedno až dvě setkání s rodiči, kde se jedná o vývoji jejich dětí. Dochází tak k výměně zkušeností a rozvoj dítěte a tím chceme abychom se ujistili o individualitě jednotlivého dítěte.

Partner und Förderer: