Waldhäus'l e. V.

Naše Partnerství

Naše Partnerství

Naše partnerství s českou mateřskou školou trvá již od roku 2005. Vzájemné návštěvy a akce nás stále více přibližují. Pro nás je běžné, že si společně hrajeme a sbíráme nové poznatky, i když dorozumívání neprobíhá vždy jen mluveným slovem.  

Různé projekty byly již naším sdružením realizovány.

  1. Tandem/ Regensburg
  2. 2. Interred III A „Já a Ty – spolu na jednom hřišti".
  3. Cíl 3 „Společné prozkoumávání životního prostředí – přezhraniční výchova k ochraně životního prostředí"
  4. Cíl 3 se v současnosti připravuje „Regenerativní energie- Výzkumná cesta očima dětí.  

Je to pokaždé nová výzva, společně se setkat, jen tak můžeme vybudovat a upevnit vzájemnou shodu a pochopení. Společně jsme se zabývali tématikou a důležitostí ochrany životního prostředí, která se dotýká lidí obou zemí. Pokud získají lidé stejné porozumění k této problematice, pak se dopracují ke stejnému pohledu k tomuto tématu.

Společné poznávání životního prostředí – přezhraniční výchova k ochraně životního prostředí

Společná setkání slouží k porozumění národů mezi sebou, k vypracování společného pohledu k tématu ochrany životního prostředí. Proto chceme již děti ranného věku na tyto témata připravit, aby se naučily zastat se jejich a také naší „matky přírody". Důležitá jsou také výměnná setkání pedagogů, při nichž si vzájemně vyměnují své zkušenosti a získávají k tématu společná stanoviska.

Regenerativní energie – výzkumná cesta očima dětí

Děti poznávají souvislosti mezi přírodou a energií. Proto pak přechod z výchozího projektu do následujícího, je bezproblémový a plynulý. Obě strany pak při setkání budou společně pracovat na zajímavých tématech a napínavých experimentech.

Podrobný obsah chceme během průběhu projektu zde dávat na vědomí. Začátek : 1.12.2010 v „Erfinderkiste"(bedna vynálezů). Hosté jsou v každou dobu vítáni.

O hodnotě věcí – přes hranice sahající projekt od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013

S naším německo-českým společným projektem nám leželo na srdci, podívat se pořádně na dnešní konzumní společnost. Jakou cenu mají vyhozené věci? Jak se jimi zbytečně zatěžuje životní prostředí? A co můžeme ze starých, vlastně nepotřebných věcí ještě všechno vyrobit? V tomto projektu jde zvláště o to, vést děti ve volném čase ke stálosti, k trvalosti, aby poznaly hodnoty a aby jen tak mimochodem a hravě přišly do styku se svým „neznámým" sousedem odnaproti. Při našich vzájemných setkáních jsme se mohli hodně dozvědět o konzumním chování a o hodnotách. Uskutečnilo se několik výletů, společně jsme tvořili a dělali pokusy. A zcela mimochodem vzniklo také mnoho zajímavých dětských prací z „odhozených materiálů", které byly nově interpretovány a nyní jsou připravené na výstavě, aby si je veřejnost prohlédla. A naše putovní výstava jde na „vandr": Během prvních týdnů byla k obdivu v tkalcovně v Oderwitz a následně na Práchni, nyní je v Žitavě na radnici. Ale podívejte se sami…

Postřehy z našeho projektu Cíl 3 „O hodnotě věcí“

Skupinové foto ve Waldhäusl
Společné tvoření a experimentování v učební dílně
Děti zažívají, jak moc síly člověk potřebuje, aby vyrobil sklo…
… a kolik námahy dá, natrhat papír na kousíčky.
Naše závěrečné uspořádání – to byl jeden báječný úspěch.

Partner und Förderer: