Waldhäus'l e. V.

Tým

Tým domu dětí se skládá z jedné vedoucí zařízení, která je zároveň odbornou poradkyní, zejména pak je aktivně agilní v oblasti skupinové práce – KITA.

Pět vychovatelek , z nichž dvě jsou specializované pedagožky a stejně tak jedna specializovaná ošetřovatelka. Všechny pracují dle saského vzdělávacího plánu. Úzkou spoluprací se základní školou se dosahuje dobré připravenosti na školu.

Všechny vychovatelky jsou obeznámeny a vyškoleny pedagogickými obsahy domu malých výzkumníků v Berlíně. Tím je umožněno dětem odborné experimentování, bádání a hloubání.

Odborná pracovnice společně pak s externí pracovnicí vyhotoví, v případě nutnosti se zapojením psychologů nebo dětských lékařů, individuální plány pro správný vývoj dítěte.

Naše práce je podpořena neustálou spoluprací ergotherapeutů, logopedů někdy také psychoterapeutů, naší kuchařkou i jinými doplňujícími silamy.

Navíc je v našem domě místo praktikantky jak vychovatelky tak i ergoterapeutky pro odpracování jednoho roku praxe jako přípravy na budoucí povolání.

Vzděláváním praktikantek máme úzké vztahy s odbornou školou pro ergoterapeuty, speciální pedagogiky a sociální pedagogiky.
Náš domovník a jeho pomocníci jsou zodpovědní pak o údržbu venkovních prostor.

Další úzká spolupráce spočívá s externími odborníky jako ergotherapeuty, fyzeoterapeuty a logopedy. Naše děti tak mají všestrannou odbornou péči.

Team

Partner und Förderer: